publicacion_generica

Trinitat Nova (Barcelona): sobre el proceso de remodelación

Associació de Veïns Trinitat Nova. 1999